Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen

2019-09-12 16.15

Välkommen på utbildning till oss

Utbildning hjälpmedelscentralenHjälpmedelscentralen erbjuder många utbildningar.
Läs mer

2019-08-09 10.30

Ny tillämpningsanvisning vid förskrivning av hjälpmedel

Syftet med tillämpningen är att förtydliga formerna för överrapportering, uppföljning och avstämning vid förskrivning i samverkan.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-09-16
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service