Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2019-03-06 16.11

Ny provtagningsmetod gallvägscytologi fr o m vecka 10

Borstprov gallvägscytologi
Läs mer

2019-03-05 8.37

LabNytt- Rutinmässigt utförd resistensbestämning upphör på misstänka kontaminationer i blododling

Bakterier som normalt finns på vår hud (KNS, propionibacterium, cutibacterium, corynebacterium och microkocker) samt omgivningsbakterien Bacillus kontaminerar ofta mikrobiologiska odlingar. Detta ses även vid blododling.
Läs mer

2019-03-01 7.44

LabNytt - Nytt provtagningsrör med tillsats av Natrium-Fluorid/Oxalat för analys av glukos i venöst blod med HemoCue Glucose 201 DM RT instrument

Från och med 1 mars ska rör med tillsats av Na-Fluorid/Oxalat (grå propp), artikelnummer 06334800, användas för analys av venöst glukos på HemoCue.
Läs mer

2019-02-27 8.00

LabNytt - Nytt provtagningsrör med tillsats av Natrium-Fluorid/Oxalat för analys av glukos i venöst blod med HemoCue Glucose 201 DM RT instrument

Från och med 1 mars ska rör med tillsats av Na-Fluorid/Oxalat (grå propp), artikelnummer 06334800, användas för analys av venöst glukos på HemoCue.
Läs mer

2019-02-25 8.37

LabNytt – Analys av hemoglobin i pleuravätska (Plv) utgår, ersätts med räkning av antal erytrocyter i pleuravätska

Från och med 25 februari utgår analys av hemoglobin (Hb) i pleuravätska ur laboratoriemedicins sortiment.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-03-06
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik