Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Läkemedel

2019-02-19 16.03

Ordinera Insulin lispro istället för Humalog

Insulin lispro är en biosimilar till Humalog och Insulin lispro är idag den mest prisvärda produkten. Fakta Endokrinologi har därför tillsammans med endokrinologerna på sjukhusen i regionen beslutat att rekommendera Insulin lispro.
Läs mer

2019-02-11 10.57

Receptfria läkemedel vid pollenallergi

Förteckningen över receptfria läkemedel för behandling av pollenallergi har uppdaterats.
Läs mer

2019-01-29 14.19

Flunitrazepam utgår

Tablett innehållande flunitrazepam (långverkande bensodiazepin) utgår (gäller både 0,5 mg och 1 mg). Det finns inga andra inregistrerade läkemedel med samma substans.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-02-19
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion