Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2020-06-29 10.51

Ny rapport från SKR - Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin

Äldreomsorgen i Sverige har under våren 2020 fått utstå hård kritik och mot bakgrund av den kritik har SKR samlat fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin.
Läs mer

2020-06-25 9.35

Covid-19 registeringar i Senior alert

Sedan i mitten av juni är det möjlighet att registrera information om Covid-19 i Senior alert.
Läs mer

2020-06-18 8.48

Hur kan vi under och efter Covid-19 förhindra fall och fallolyckor?

Äldre par på promenadFall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och är en av de tio vanligaste dödsorsakerna bland äldre.
Läs mer

2020-06-12 7.00

Ny funktioner i Senior alert från och med juni 2020

Nya funktioner i Senior alert har utvecklats för att stödja er användare i användandet av registret.
Läs mer

Uppdaterad: 2020-08-10
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion