Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2019-02-20 8.13

Ny registerhållare för Senior alert

Den 18 februari valdes Josephine Garpsäter till ny registerhållare för Senior alert.
Läs mer

2019-02-07 18.22

Har du problem med att logga in i Senior alert?

Det finns användare som upplever det svårt att logga in i registret och vi ber er i dessa fall testa följande:
Läs mer

2019-02-04 7.30

Senior alert anordnar en grundutbildning 26 mars

Senior alert anordnar en grundutbildning 26 mars på Qulturum i Jönköping.
Läs mer

2019-02-01 14.49

Uppdaterade Resultat punktprevalensmätning 2018

Nu finns resultaten av punktprevalensmätningen 2018.
Läs mer

2019-01-31 8.30

Nytt kunskapsunderlag för Blåsdysfunnktion.

Föreningen Nikola nätverk har i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid Blåsdysfunktion.
Läs mer

2019-01-28 10.38

Världens största sårkonferens EWMA kommer till Göteborg 2019.

Den 5 - 7 juni 2019 kommer världens största sårkonferens till Göteborg.
Läs mer

2019-01-16 11.24

Nationell kraftsamling kring fall och fallskador för äldre

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-02-20
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion