Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2019-08-20 14.14

Fallskador är i dagens Sverige den vanligaste och farligaste skadan som dödar flest människor

Enligt Olle Svensson, professor i ortopedi behöver vi tänka mer strukturerat kring fallolyckor som vi gör med bland annat trafik- och arbetsplatsolyckor. Dödligheten inom de två sistnämnda har minskat - inte av sig självt utan genom långsiktiga systematiska projekt.
Läs mer

2019-08-15 10.26

Senior alert anordnar grundutbildning i Stockholm 6 september och Umeå 3 oktober

Grundutbildningen är för dig/er som vill lära er mer om vårdprevention, registret i sig eller hur ni kan använda och arbeta med era resultat. Vi ser ett stort värde i att ni kommer i team för att få ut mesta möjliga av utbildningen.
Läs mer

2019-06-27 8.47

Svenska HALT

Sedan 2014 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Senior alert en gång om året genomfört HALT -mätning (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). För hösten 2019 kommer någon mätning inte att genomföras. Folkhälsomyndigheten och Senior Alert återkommer med information om framtida arbete med HALT under hösten.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-08-20
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion