Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2020-05-27 10.19

En rapport från SKR - Vård och omsorg i hemmet 2019 - svårigheter och framgångsfaktorer

SKR har gett ut rapporten Vård och omsorg i hemmet 2019 - svårigheter och framgångsfaktorer.
Läs mer

2020-05-08 7.00

Hur kan vi under Covid-19 förhindra att trycksår uppstår?

En äldres hand i en annans Risken är stor under pågående pandemi att antal trycksår kommer öka. Våra sköra äldre som drabbas av Covid-19 kräver längre vårdtider och har ett försämrat allmäntillstånd, vilket ökar risken för att trycksår ska uppstå och lidandet för individen.
Läs mer

2020-05-05 9.43

Ny statistik ur Vårdprevention och utfall finns nu tillgängligt i Excel-format på vår hemsida.

Statistik ur Vårdprevention och utfall för Sverige per region, kommun och privat vårdgivare 1 januari - 30 april finns nu tillgängligt i Excel-format på vår hemsida.
Läs mer

2020-05-01 11.42

Vårdpreventivt arbete är viktigare än någonsin.

2 äldre personer  gåendes på en väg som stödjer sig på varandra.Covid-19 medför längre vårdtider med risk för ökade vårdskador hos våra äldre. Senior alert är ert stöd i arbetet med förebyggande insatser som aldrig varit viktigare.
Läs mer

2020-04-30 11.13

HALT-mätnining vecka 46-47 och PPM trycksår 19 november 2020

Datum är satta för HALT-mätningen och PPM trycksår 2020. Spara datumen och läs på hur mätningarna går till för att ni ska kunna delta och bidra till att vården förbättras.
Läs mer

2020-04-30 9.22

Ny funktion i Senior alert från och med 28 april 2020

En ny funktion i Senior alert är utvecklad för att stödja användare i användandet av registret.
Läs mer

2020-04-23 10.31

Senior alert vill bidra i arbetet med Covid-19

I samband med COVID-19 är kvalitetsregistrens roll viktigare än någonsin. Registerdata ger möjlighet till förebyggande insatser, utvärderingar och kvalitetsförbättringar. På sikt kan detta rädda liv.
Läs mer

2020-04-16 15.10

Senior alert söker en Senior alert-coach

Vill du vara med och utveckla preventiva arbetssätt och användning av kvalitetsregistret Senior alert?
Läs mer

2020-04-07 14.14

Kan förekomma inloggninsgproblem i Senior alert efter uppdatering av SITHS-kort

Senior alert har märkt att om användare uppdaterat sina SITHS-kort till senaste versionen så har det förekommit problem med att logga in i registret.
Läs mer

Uppdaterad: 2020-06-04
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion