Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2020-01-21 14.22

Uppdatering av rapporten Vårdprevention och utfall

Vårdprevention och utfallNyheter i rapporten Vårdprevention och utfall
Läs mer

2020-01-14 15.28

Senior alert erbjuder Öppna webbinarier, via Skype, för stöd i arbetet med patientsäkerhetsberättelse.

5 februari mellan kl 15-16 har vi ett webbinarie för att kunna stödja er i arbetet med er patientsäkerhetsberättelse utifrån Senior alert.
Läs mer

2020-01-13 16.22

Varje år drabbas ca 100 000 personer av en vårdskada i Sverige.

Äldre är en riskgrupp. Fall, undernäring, ohälsa i munnen, trycksår, blåsdysfunktion och vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande för individen och stora kostnader för vården.
Läs mer

2019-12-19 16.32

Nu finns resultaten av PPM 2019 på Senior alerts hemsida

Nu finns resultaten av PPM 2019 på Senior alerts hemsida. I årets mätning observerades totalt 110 819 personer, varav 93 012 personer inom kommunal verksamhet och 17 807 personer inom regional verksamhet
Läs mer

2019-12-04 12.02

Senior alert anordnar kunskapswebbinarier om vårdprevention

Senior alert anordnar Kunskapswebbinarier om vårdprevention, s.k. Open Space, inom respektive riskområde.
Läs mer

Uppdaterad: 2020-01-24
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion