Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2020-10-23 8.04

Information inför Senior alerts PPM av trycksår 2020

Punktprevalensmätningen av trycksår 2020 äger rum 19 november.
Läs mer

2020-10-22 12.41

Ny rapport från SKR om Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, med fokus på hemsjukvården.

Nu är rapporten om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, med fokus på hemsjukvård, klar.
Läs mer

2020-10-08 12.00

Information om uppdateringar gällande trycksårsregistering och statistik i Senior alert.

Skärmklipp  av vyn för ändra sårstatus samt makulering av trycksårUnder förmiddagen 8 oktober gjordes en uppdatering i Senior alert som stärker registrering av trycksår, fall och vikt och därmed ökar datakvaliteten i Senior alert.
Läs mer

2020-10-05 8.49

Dags att planera för HALT-mätning 2020

HALT-mätningen sker i Senior alert under vecka 46-47 alla Sveriges kommuner och särskilda boende är välkomna att delta,
Läs mer

2020-09-30 7.50

Balansera mera – kampanj vecka 40

Socialstyrelsen har för femte året i rad regeringens uppdrag att ta fram och genomföra en informationssatsning för att förebygga fallolyckor - kampanjen Balansera mera
Läs mer

2020-09-10 18.20

Vill ni lära er hur ni tolkar och använder er av resultaten från Senior alert för att förbättra vården?

Genom en kartläggning har Senior alert kunnat se att ni användare av registret efterfrågar mer stöd kring statistikfrågor och hur ni kan använda er av statistiken från Senior alert.
Läs mer

2020-09-08 12.03

Två tredjedelar av covidsjuka på särskilda boenden överlever.

I en artikel i Läkartidningen diskuteras överlevnaden i Covid-19 på särskilt boende jämfört med om den äldre vårdats på sjukhus.
Läs mer

2020-09-03 16.29

Är du intresserad av hur vi kan arbeta tillsammans för en god, nära och trygg vård och omsorg för "Esther"?

Den 3 december 2020 anordnar Västra Götalandsregionen med VästKom i samverkan med länets kommuner, Qulturum, Region Jönköpings län och SKR Esthers digitala släktträff 2020.
Läs mer

Uppdaterad: 2020-10-23
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion