Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2018-12-10 15.56

Betalning för kommuner för att använda Senior alert 2019

Inför 2019 har förutsättningarna förändrats för Senior Alert att tillhandahålla kompetens och service för kvalitetsregistret.
Läs mer

2018-12-04 10.00

Vill du veta hur din kommun eller region/landsting arbetar med Senior alert?

På ett enkelt sätt kan du ta del av information om hur arbetet med den vårdpreventiva processen i Senior alert ser ut för just din vårdgivare.
Läs mer

2018-12-03 10.27

Än finns det platser kvar till Senior alerts grundutbildning 18 december

Missa inte att anmäla dig och ditt team till Senior alerts Grundutbildning i Jönköping den 18 december.
Läs mer

2018-11-20 12.49

Resultat HALT-mätning vecka 46

Efter första veckan av HALT-mätningen 2018 kan vi se följande resultat
Läs mer

2018-11-19 8.56

Webbinarer framtagna inför HALT-mätningen 2018

Folkhälsomyndigheten har tagit fram material för dig som praktiskt ska utföra HALT-mätningen eller analysera och arbeta med lokala data angående VRI och antibiotika.
Läs mer

2018-11-09 11.57

HALT-mätning vecka 46 och 47

Snart är det dags för den fjärde punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom kommunala verksamheter i Sverige via Senior alert.
Läs mer

2018-11-06 11.39

Senior alert anordnar grundutbildning den 18 december i Jönköping.

Missa inte att anmäla dig och ditt team till Senior alerts Grundutbildning i Jönköping den 18 december.
Läs mer

2018-11-02 10.46

Senior alert - en del av SIP och proaktiv vård av sköra äldre i primärvården!

Nationella programrådet för primärvård, som sedan 2018 är Nationellt primärvårdsråd i landsting och regioners system för kunskapsstyrning, och dess arbetsgrupp ”Sköra äldre” har tagit fram materialet Proaktiv vård av sköra äldre för dig som vårdar och/eller planerar vård av sköra äldre i primärvården.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-12-10
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion