Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2019-10-16 10.53

Hur kan vi upptäcka risk för undernäring och hur kan vi förebygga och behandla undernäring?

Enligt Socialstyrelsen förekommer undernäring i Sverige framför allt bland äldre personer, trots att många äldre personer har bra matvanor.
Läs mer

2019-09-26 17.57

EU Falls festival 2019 - ett forum för spridning av senaste kunskapen om fallprevention.

Eu Falls festival arrangeras i år i Umeå den 1 och 2 oktober. Under två dagar samlas världsledande forskare från Europa tillsammans med profession, politiker och beslutsfattare för att sprida den senaste kunskapen om fallprevention och självklart finns Senior alert där.
Läs mer

2019-09-19 10.24

Varje år drabbas cirka 100 000 patienter av en vårdskada i Sverige.

Enligt information från Socialstyrelsen innebär det att nästan 8 procent av alla vårdtillfällen leder till en vårdskada. För att vården ska bli säkrare måste alla i vården arbeta förebyggande och följa resultaten av patientsäkerhetsarbetet.
Läs mer

2019-09-05 15.19

Förstå mig rätt- ett sätt att minska missförstånd

För att personen/närstående ska kunna vara delaktig och känna sig trygg i sin vård och omsorg, kunna fatta beslut och kunna ta ansvar för sin hälsa, är det viktigt att personen får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den.
Läs mer

2019-09-03 11.01

Varje år omkommer nästan 3.000 människor till följd av olyckor i det egna boendet!

Det handlar till exempel om fallolyckor, men även förgiftningar av olika slag. Det gör boendet till den i särklass mest olycksdrabbade platsen i samhället.
Läs mer

2019-08-27 12.34

Vill du nätverka och lära dig nya saker och vad som är på gång inom området blåsdysfunktion?

Nätverket NIKOLA anordnar NIKOLA-konferensen 22 - 23 oktober på Djurönäset i Stockholm.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-10-21
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion