Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alert

2019-06-14 13.00

Ett tryggt liv hemma - workshop med syfte att stödja införandet av Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus.

SKL har under 2019 tilldelats medel från regeringen för att undersöka framgångsfaktorer och svårigheter inom hemsjukvården. Syftet är att ytterligare stödja införandet av nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Som en del i det arbetet bjuder vi in två workshops under hösten, den första 10 september och den andra 18 november.
Läs mer

2019-06-12 13.12

5 september bjuder SKL in politiker och ledande tjänstemän till en heldag med tema Hemsjukvård i utveckling.

Medicinska och tekniska framsteg gör att sjuka människor idag både kan och vill bo kvar i det ordinära boendet. För att de ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv krävs att personal med olika professioner från flera vårdgivare samarbetar i team. Kortare vårdtider på sjukhus och färre platser i SÄBO driver på utvecklingen. Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att lösa uppgiften.
Läs mer

2019-06-11 10.01

Senior alert anordnar grundutbildning i Stockholm 6 september och Umeå 3 oktober

Grundutbildningen är för dig/er som vill lära er mer om vårdprevention, registret i sig eller hur ni kan använda och arbeta med era resultat. Vi ser ett stort värde i att ni kommer i team för att få ut mesta möjliga av utbildningen.
Läs mer

2019-05-27 14.36

Nytt kunskapsstöd om undernäring för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Socialstyrelsen ger ut ett nytt kunskapsstöd om undernäring för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Läs mer

2019-05-23 15.14

Vad är viktigt för dig - webbkonferens om personcentrerad vård 4 juni

Den 4 juni uppmärksammas vad är viktigt för dig-dagen med en webbkonferens om personcentrerad vård. Webbkonferensen har ett mycket intressant program och kunniga medverkande utlovas.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-06-13
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion