Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2021-10-20 11.07

Förändring i uppföljning av kreatinin hos patienter med förmaksflimmer som sätts in på NOAK

Fr.o.m. 1 november förändras uppföljningen av kreatinin hos patienter med förmaksflimmer som sätts in på NOAK. AK-mottagningarna kommer då inte längre att ansvara för kreatininkontroller hos dessa patienter.
Läs mer

2021-10-13 15.24

Ny definition av "I" i resistensbeskedet

S=känslig vid normal exponering (normal dos och administrationssätt) I=känslig vid ökad exponering (hög dos eller ändrat administrationssätt) R=resistent (ingen ändring).
Läs mer

2021-07-01 9.16

Nytt Faktadokument Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Nu finns ett nytt Faktadokument publicerat under Behandlingsriktlinjer för patienter med covid-19 utifrån ett primärvårdsperspektiv.
Läs mer

2021-07-01 9.02

Faktadokument Prostatacancer är uppdaterat

Vid välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten informeras om att den kan komma att remitteras direkt till MR-undersökning av prostatan.
Läs mer

2021-06-09 12.08

Nytt Faktadokument Blodtransfusion vid symtomgivande anemi

Nu finns ett nytt Faktadokument publicerat under Palliativ vård, Blodtransfusion vid symtomgivande anemi.
Läs mer

Uppdaterad: 2021-10-20
Karin Karlsson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv