Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2022-06-23 13.13

Ändring i förloppet Kolorektalcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Nytt kriterie för Välgrundad misstanke om kolorektal cancer: -ändrade avföringsvanor i mer än 4 veckor hos patienter över 40 år i kombination med positivt FHb. Nytt är att ändring av annars stabila avföringsvanor i >4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år ska föranleda misstanke om kolorektalcaner. Där misstanken väckts ska följande utföras inom 10 kalenderdagar: anamnes inklusive IBD och ärftlighet, rektalpalpation, rektoskopi i första hand (i undantagsfall accepteras proktoskopi). Vid anemi: anemiutredning samt vid ändring av annars stabila avföringsvanor ska FHb tas.
Läs mer

Uppdaterad: 2022-06-23
Karin Karlsson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv