Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2019-10-02 14.01

S:t Olof kliniken i Falköping upphör 2019-11-30

Smärtkliniken S:t Olof kliniken i Falköping lägger ned sin verksamhet den 30 november 2019 och tar således inte emot några nya remisser.
Läs mer

2019-09-04 10.37

Reviderade Faktadokument Infektion

Följande 5 Faktadokument är uppdaterade i enlighet med senaste versionen av STRAMA:s reviderade behandlingsrekommendationer:
Läs mer

2019-07-26 10.25

Videotek och Webbinarium, länkar till korta filmer av allmänmedicinskt intresse

Region Skåne har lagt upp kortare filmer/föreläsningar av allmänmedicinskt intresse som ett komplement till traditionell fortbildning att användas i grupp och/eller individuellt. Observera att lokala avvikelser avseende vårdnivå/riktlinjer kan förekomma. De nås via Faktasidan, fliken Mer kunskapsstöd och sedan länken Övrig fortbildning (till vänster i bild).
Läs mer

2019-07-16 15.18

Ändrat vårdavtal med S:t Olof kliniken, Falköping fr.o.m. 2019-07-01.

Vårdavtalet med S:t Olof kliniken, Falköping är ändrat fr.o.m. 2019-07-01. Från att hittills gällt ”specialistbehandling av långvarig och svår smärta”, omfattas nu följande diagnoser/diagnoskoder: G43 Migrän G44 Andra huvudvärkssyndrom G44.2 Spänningshuvudvärk G44.3 Kronisk posttraumatisk huvudvärk (gäller enstaka besök)
Läs mer

2019-06-12 13.53

Reviderat Faktadokument Migrän hos vuxna

Faktadokumentet Migrän hos vuxna har reviderats. Nyhet framförallt under rubriken Behandling via neurolog (Kronisk migrän, förebyggande behandling) där ställningstagande till behandling med det nya läkemedlet Aimovig (CGRP-monoklonal antikroppsbehandling) sker hos neurolog.
Läs mer

2019-06-12 11.19

Reviderat Faktadokument Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp är uppdaterat. Nytt är att vid välgrundad misstanke ska dokumentation alltid göras med foto (makroskopiskt och dermatoskopiskt) innan excision på vårdcentralen.
Läs mer

2019-05-22 10.08

Utbildning för sjuksköterskor inom primärvården

Strama arrangerar, inom ramen för Faktasamarbetet, utbildningar för sjuksköterskor inom primärvård under september månad. För mer information och anmälan, se länk.
Läs mer

2019-05-08 15.49

Reviderat Faktadokument Graviditetsdiabetes

Faktadokumentet Graviditetsdiabetes har reviderats utifrån delvis nya riktlinjer kring graviditetsdiabetes. Primärvårdens ansvar är oförändrat att sköta uppföljning postpartus.
Läs mer

2019-05-03 12.30

Reviderat Faktadokument Vårdintygsbedömning

Faktadokumentet Vårdintygsbedömning är nu uppdaterat med ett förtydligande kring primärvårdens ansvar för medverkan i vårdintygsbedömning av barn och ungdomar.
Läs mer

2019-05-03 10.53

Reviderat Faktadokument Obesitaskirurgi

Faktadokumentet Obesitaskirurgi har genomgått revision med förtydliganden framför allt avseende riktlinjer för intervention kring levnadsvanor.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-10-02
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion