Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2020-05-29 10.18

Nytt Faktadokument Kort tungband hos barn

Ett nytt Faktadokument finns nu publicerat gällande handläggning av kort tungband hos barn, faktagrupp Öron, näsa och hals.
Läs mer

2020-05-29 8.42

Riktlinjer kring trombosprofylax på SÄBO och palliativ vård vid Covid 19

Riktlinjer kring trombosprofylax på SÄBO och palliativ vård vid Covid 19 finns under Faktasidan Infektion och smittskydd. Under palliativ vård finns bland annat en ny fördjupning kring behandlingsbegränsningar.
Läs mer

Uppdaterad: 2020-08-19
Karin Karlsson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv