Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2019-10-23 8.58

Förändrade behandlingsrekommendationer gällande aktinisk keratos i primärvården

Läkemedelsverket/EMA och LEO gått ut med information om att förskrivare uppmanas använda Picato med försiktighet, då vissa kliniska studier visat en ökad incidens av hudcancer efter Picatobehandling. Därav har vi nu valt att ta bort Picato från FAKTA-dokumentets behandlingsrekommendationer gällande aktiniska keratoser och rekommenderar inte att det används i primärvården. Med tiden hoppas vi man kan bringa klarhet i, om det föreligger ett annat samband, än att det rör sig om patienter som redan har en ökad risk att drabbas av hudcancer. Hudkliniken
Läs mer

2019-10-02 14.01

S:t Olof kliniken i Falköping upphör 2019-11-30

Smärtkliniken S:t Olof kliniken i Falköping lägger ned sin verksamhet den 30 november 2019 och tar således inte emot några nya remisser.
Läs mer

2019-09-04 10.37

Reviderade Faktadokument Infektion

Följande 5 Faktadokument är uppdaterade i enlighet med senaste versionen av STRAMA:s reviderade behandlingsrekommendationer:
Läs mer

2019-07-26 10.25

Videotek och Webbinarium, länkar till korta filmer av allmänmedicinskt intresse

Region Skåne har lagt upp kortare filmer/föreläsningar av allmänmedicinskt intresse som ett komplement till traditionell fortbildning att användas i grupp och/eller individuellt. Observera att lokala avvikelser avseende vårdnivå/riktlinjer kan förekomma. De nås via Faktasidan, fliken Mer kunskapsstöd och sedan länken Övrig fortbildning (till vänster i bild).
Läs mer

2019-07-16 15.18

Ändrat vårdavtal med S:t Olof kliniken, Falköping fr.o.m. 2019-07-01.

Vårdavtalet med S:t Olof kliniken, Falköping är ändrat fr.o.m. 2019-07-01. Från att hittills gällt ”specialistbehandling av långvarig och svår smärta”, omfattas nu följande diagnoser/diagnoskoder: G43 Migrän G44 Andra huvudvärkssyndrom G44.2 Spänningshuvudvärk G44.3 Kronisk posttraumatisk huvudvärk (gäller enstaka besök)
Läs mer

2019-06-12 13.53

Reviderat Faktadokument Migrän hos vuxna

Faktadokumentet Migrän hos vuxna har reviderats. Nyhet framförallt under rubriken Behandling via neurolog (Kronisk migrän, förebyggande behandling) där ställningstagande till behandling med det nya läkemedlet Aimovig (CGRP-monoklonal antikroppsbehandling) sker hos neurolog.
Läs mer

2019-06-12 11.19

Reviderat Faktadokument Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp är uppdaterat. Nytt är att vid välgrundad misstanke ska dokumentation alltid göras med foto (makroskopiskt och dermatoskopiskt) innan excision på vårdcentralen.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-12-04
Karin Karlsson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv