Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2021-07-01 9.16

Nytt Faktadokument Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Nu finns ett nytt Faktadokument publicerat under Behandlingsriktlinjer för patienter med covid-19 utifrån ett primärvårdsperspektiv.
Läs mer

2021-07-01 9.02

Faktadokument Prostatacancer är uppdaterat

Vid välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten informeras om att den kan komma att remitteras direkt till MR-undersökning av prostatan.
Läs mer

2021-06-09 12.08

Nytt Faktadokument Blodtransfusion vid symtomgivande anemi

Nu finns ett nytt Faktadokument publicerat under Palliativ vård, Blodtransfusion vid symtomgivande anemi.
Läs mer

2021-04-16 8.04

Faktadokument Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare är uppdaterat

Faktadokument Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare är uppdaterat när det gäller patienter som står på NOAK-preparat eller lågmolekylärt heparin: Ingen paus eller förskjutning av doser.
Läs mer

2021-03-26 11.15

Faktadokument Tyroideasjukdom under graviditet och postpartum är uppdaterat

Faktadokument Tyroideasjukdom under graviditet och postpartum är nu uppdaterat under rubrik Känd tyroxinsubstituerad hypotyreos. Förtydligande kring information till fertila kvinnor med Tyroxin, doshöjning samt remittering därefter till Kvinnohälsovården.
Läs mer

2021-03-26 9.12

Faktadokumentet Akuta ögonpatienter är uppdaterat

Faktadokumentet Akuta ögonpatienter är uppdaterat avseende vad som är undantaget från remisskrav (då patienten själv kan söka ögonspecialist).
Läs mer

2021-03-19 12.52

Stöd för bedömning av patienter med förhöjd risk för att utveckla allvarlig Covid-19

Faktadokument med information kring ovanstående. Här finns bl.a. riskmatris för allvarlig Covid-19 och Lathund ”Patienter med covid-19 symptom, eller riskpatienter efter positivt test”. Lathunden är nu uppdaterad relaterat till riskfaktorer.
Läs mer

2021-03-17 10.01

Faktadokument Typ 2-diabetes är uppdaterat

Nya rekommendationer för val av kortverkande insulin vid behandling av typ 2 diabetes. Insulin Aspart ersätter tidigare rekommendation Novorapid och Insulin Lispro. Justering även gjord i Cosmicmallarna.
Läs mer

2021-03-12 12.04

Faktadokument Covid-19 vaccin vid tidigare allergi är uppdaterat

Faktadokument Covid-19 vaccin vid tidigare allergi är uppdaterat bl.a. relaterat till att det finns 3 tillgängliga vaccin mot covid-19.
Läs mer

2021-02-10 11.42

Två nya Faktadokument

Nu finns två nya faktadokument publicerade. Det är faktagrupp Hud som har gjort Hidradenitis suppurativa och faktagrupp Neurologi som har gjort Polyneuropati.
Läs mer

Uppdaterad: 2021-07-01
Karin Karlsson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv