Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan
Våra samverkansområden

Strategigrupper:

Genomgripande grupper:

Trygg och säker vård och omsorg

I utvecklingsprojektet "Trygg och säker vård och omsorg" samverkar länets kommuner och Region Jönköpings län för att förbättra sammanhållen vård och omsorg.

Trygg och säker vård och omsorg

Samverkan kommuner och region

2018-06-21 13.43

Samordnad vårdplanering ger goda resultat

Den 1 januari i år infördes ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Den beskriver bestämmelser om hur vi ska samverka när vi planerar för personer som behöver insatser från socialtjänsten eller hälso- och sjukvård efter att de är utskrivna från sjukhus.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-08-01
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion