Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Qulturumhuset i vårskrud

För lärande och förnyelse

Qulturum är ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård. Här finner du stöd och hjälp för arbetet att ändra arbetssätt och system.

2019-06-28 10.34

Esther SimLab som metodstöd sprids i landet

En utvecklingsdag för praktiskt lärande med metodstödet Esther SimLab gav kommun- och regionanställda i Västmanland och Örebro insikter om vad en aktiv dialog betyder för patienten.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-06-28
Göran Henriks, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion