Region Plus, Region Jönköpings län Nyheter Region Jönköpings län i RSS-format sv-SE Region Jönköpings länhttp://plus.rjl.se/rssfeed.jsf?nodeId=33649 Region Plus, Region Jönköpings län http://plus.rjl.se/info_files/infosida24405/lj_logga_rss.gifhttp://plus.rjl.se/rssfeed.jsf?nodeId=33649 120 43 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25581http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25581 Nytt Faktadokument Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion Thu, 01 Jul 2021 09:16:07 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25580http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25580 Faktadokument Prostatacancer är uppdaterat Thu, 01 Jul 2021 09:02:39 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25579http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25579 Nytt Faktadokument Blodtransfusion vid symtomgivande anemi Wed, 09 Jun 2021 12:08:47 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25569http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25569 Faktadokument Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare är uppdaterat Fri, 16 Apr 2021 08:04:34 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25563http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25563 Faktadokument Tyroideasjukdom under graviditet och postpartum är uppdaterat Fri, 26 Mar 2021 11:15:29 +0100 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25562http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25562 Faktadokumentet Akuta ögonpatienter är uppdaterat Fri, 26 Mar 2021 09:12:00 +0100 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25561http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25561 Stöd för bedömning av patienter med förhöjd risk för att utveckla allvarlig Covid-19 Fri, 19 Mar 2021 12:52:10 +0100 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25559http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25559 Faktadokument Typ 2-diabetes är uppdaterat Wed, 17 Mar 2021 10:01:44 +0100 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25558http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25558 Faktadokument Covid-19 vaccin vid tidigare allergi är uppdaterat Fri, 12 Mar 2021 12:04:23 +0100 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25547http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25547 Två nya Faktadokument Wed, 10 Feb 2021 11:42:19 +0100