Senior alert, Region Jönköpings län Nyheter Region Jönköpings län i RSS-format sv-SE Region Jönköpings länhttp://plus.rjl.se/rssfeed.jsf?nodeId=37392 Senior alert, Region Jönköpings län http://plus.rjl.se/info_files/infosida24405/lj_logga_rss.gifhttp://plus.rjl.se/rssfeed.jsf?nodeId=37392 120 43 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25449http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25449 Hur kan vi upptäcka risk för undernäring och hur kan vi förebygga och behandla undernäring? Wed, 16 Oct 2019 10:53:45 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25441http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25441 EU Falls festival 2019 - ett forum för spridning av senaste kunskapen om fallprevention. Thu, 26 Sep 2019 17:57:22 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25436http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25436 Varje år drabbas cirka 100 000 patienter av en vårdskada i Sverige. Thu, 19 Sep 2019 10:24:38 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25431http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25431 Förstå mig rätt- ett sätt att minska missförstånd Thu, 05 Sep 2019 15:19:00 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25428http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25428 Varje år omkommer nästan 3.000 människor till följd av olyckor i det egna boendet! Tue, 03 Sep 2019 11:01:37 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25427http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=37392&childId=25427 Vill du nätverka och lära dig nya saker och vad som är på gång inom området blåsdysfunktion? Tue, 27 Aug 2019 12:34:06 +0200