Fakta, Region Jönköpings län Nyheter Region Jönköpings län i RSS-format sv-SE Region Jönköpings länhttp://plus.rjl.se/rssfeed.jsf?nodeId=39570 Fakta, Region Jönköpings län http://plus.rjl.se/info_files/infosida24405/lj_logga_rss.gifhttp://plus.rjl.se/rssfeed.jsf?nodeId=39570 120 43 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25601http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25601 Ändring i förloppet Kolorektalcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år ska föranleda misstanke om kolorektalcaner. Där misstanken väckts ska följande utföras inom 10 kalenderdagar: anamnes inklusive IBD och ärftlighet, rektalpalpation, rektoskopi i första hand (i undantagsfall accepteras proktoskopi). Vid anemi: anemiutredning samt vid ändring av annars stabila avföringsvanor ska FHb tas. ]]> Thu, 23 Jun 2022 13:13:01 +0200 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25595http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25595 Hälsoundersökning av migranter Fri, 18 Mar 2022 09:23:41 +0100 http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25594http://plus.rjl.se/news.jsf?nodeId=39570&childId=25594 Faktadokument Osteoporos är uppdaterat Fri, 18 Mar 2022 09:11:53 +0100