Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan
Våra samverkansområden

Strategigrupper:

Genomgripande grupper:

Trygg och säker vård och omsorg

I utvecklingsprojektet "Trygg och säker vård och omsorg" samverkar länets kommuner och Region Jönköpings län för att förbättra sammanhållen vård och omsorg.

Trygg och säker vård och omsorg

Folkvimmel i stadsmiljö

Samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner

Region Jönköpings län och länets kommuner har en väl utvecklad samverkan för hälsa-, vård och social välfärd. Man har gemensamt beslutat att prioritera några områden:

  • Barn och unga
  • Äldre
  • Psykisk ohälsa
  • Missbruk och beroende

En gemensam värdegrund har tagits fram och beslutats:

  • Vi utgår från patientens och brukarens behov.
  • Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser.
  • Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
  • Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.
2018-06-21 13.43

Samordnad vårdplanering ger goda resultat

Den 1 januari i år infördes ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Den beskriver bestämmelser om hur vi ska samverka när vi planerar för personer som behöver insatser från socialtjänsten eller hälso- och sjukvård efter att de är utskrivna från sjukhus.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-08-01
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion