Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

 

Uppdaterad: 2018-03-20
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion