Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

 

Aktuellt i oktober

Ändrade öppettider för Senior alerts support i oktober

18 oktober - stängt


Har du problem med att logga in?

Testa vilket vilken webbläsare du har via länken: https://test.siths.se/

Kontakta din IT-enhet i första hand om du får felmeddelande när du testar ditt SITHS kort via länken ovan. Det finns ett känt fel för Windows 10 kopplat till Net-Id, se nyhetsbrev från Inera eller läs mer på Ineras hemsida.

Har du lagt inloggningen till Senior alert som en favorit behöver du byta inloggningsadress till https://secure.ucr.uu.se/senioralert

 
 

 

Nyheter
 

2019-10-16 10.53

Hur kan vi upptäcka risk för undernäring och hur kan vi förebygga och behandla undernäring?

Enligt Socialstyrelsen förekommer undernäring i Sverige framför allt bland äldre personer, trots att många äldre personer har bra matvanor.
Läs mer

2019-09-26 17.57

EU Falls festival 2019 - ett forum för spridning av senaste kunskapen om fallprevention.

Eu Falls festival arrangeras i år i Umeå den 1 och 2 oktober. Under två dagar samlas världsledande forskare från Europa tillsammans med profession, politiker och beslutsfattare för att sprida den senaste kunskapen om fallprevention och självklart finns Senior alert där.
Läs mer

2019-09-19 10.24

Varje år drabbas cirka 100 000 patienter av en vårdskada i Sverige.

Enligt information från Socialstyrelsen innebär det att nästan 8 procent av alla vårdtillfällen leder till en vårdskada. För att vården ska bli säkrare måste alla i vården arbeta förebyggande och följa resultaten av patientsäkerhetsarbetet.
Läs mer

2019-09-05 15.19

Förstå mig rätt- ett sätt att minska missförstånd

För att personen/närstående ska kunna vara delaktig och känna sig trygg i sin vård och omsorg, kunna fatta beslut och kunna ta ansvar för sin hälsa, är det viktigt att personen får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den.
Läs mer

Logga in i registret

E-Lärande - lära på egen hand

Följ oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Senior alert nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Prenumerera på nyhetsbrevet  

I vårt nyhetsbrevsarkiv hittar du mer som är och har varit aktuellt de senaste åren.

Uppdaterad: 2019-10-17
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion