Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

 

Aktuellt

 

Har du problem att logga in?

Börja med att kontrollera ditt SITHS kort: https://test.siths.se/

Du kan även behöva kontollera vilken webbläsare du har, testa här: https://supportdetails.com/

Senior alert fungerar inte med Edge på Windows 10. Om man har Windows 10 rekommenderas Explorer som webbläsare.

____________________________________________________

Just nu fungerar inte instruktionsfilmen för hur man registrerar i registret. Felsökning pågår hos leverantör.

 

Nyheter
 

2018-10-18 12.29

Senior alert anordnar grundutbildning den 30 oktober

Än finns det plats kvar till Senior alerts grundutbildning den 30 oktober. Vill du och ditt team lära er grunderna om vårdprevention eller lära er mer om hur ni kan arbeta med Senior alert inom er verksamhet?
Läs mer

2018-09-24 10.43

Resultatsammanställning för Svenska-HALT 2017

Sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna på särskilt boende och båda dessa innebär en ökad risk för VRI och antibiotikaanvändning hos vårdtagarna. Det visar årets HALT-mätning där 24 873 vårdtagare deltagit från 153 kommuner. Sammanställningen presenterar även tips, länkar och verktyg för ett lokalt systematiskt förbättringsarbete.
Läs mer

2018-09-21 14.07

Alla kommuner och särskilda boenden är välkomna att delta i Svenska HALT 2018

Svenska HALT är en nationell metod för mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos vårdtagare på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala systematiska patientsäkerhetsarbetet.
Läs mer

2018-09-11 16.16

Vad händer i kroppen när vi blir äldre?

Till stor del kan vi påverka åldrandet. Cirka 2/3 av hur vi åldras, och hur vi mår beror på yttre faktorer som till exempel livssstil och matvanor och är sådant som vi kan påverka själva. Ungefär 1/3 av hur vi åldras beror på inifrån bestämda faktorer och drabbar alla. Dessa faktorer kan vara bara att känna till så att man kan arbeta för att främja ett gott åldrande.
Läs mer

E-Lärande - lära på egen hand

Snart är det dags för...

Mer information om Senioralert-dagen

Följ oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Senior alert nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Prenumerera på nyhetsbrevet  

I vårt nyhetsbrevsarkiv hittar du mer som är och har varit aktuellt de senaste åren.

Uppdaterad: 2018-10-18
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion