Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen och de regionala medicinska programgrupperna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Sydöstra sjukvårdsregionen

karta över sydöstra sjukvårdsregionen
Sydöstra sjukvårdsregionen består av landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Landstingen samverkar framför allt i frågor om högspecialiserad vård
Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Nationella riktlinjer i sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-10
Elinor Jälmeborg, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik